top of page
Heikki Turkka Julia Saarhom

Bloggaukset

Edusignaali VOL 2

Olemme saaneet tehdä monipuolisia töitä eri sektoreilla niin järjestössä, yrityksessä kuin kunnalla. Työt niin koulun, lastensuojelun...

Cynefin osaksi konfliktinratkaisua

Olemme tahoillamme kokeneita niin nuorten, perheiden, verkostojen kuin erilaisten konfliktien parissa työskentelyssä. Palvelujärjestelmän...

twitterlogo.png
twitterlogo.png

Artikkelit

Näkökulmia sijaishuoltoon (toim) Elina Kekkonen ja Johannes Jahnukainen. Lastensuojelun keskusliiton julkaisuja 2/2023
 
Kalle Turkka ja Julia Saarholm ovat kirjoittaneet artikkelin Jessica Hakalan kanssa 2023 ”Konfliktien ehkäisy, purkaminen ja luottamuksen rakentaminen sijaishuollossa. Mitä restoratiivisuus ja systeeminen työote tarkoittavat lastensuojelun sijaishuollossa” sivut 106-116
 

Vaikuttaja haastattelussa Heikki Turkka  2021 / Haaste-lehti  

”Verkostotyö on avain nuorten ongelmien ratkaisuun”

Mikä auttaa? Tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat menetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa. (toim.) Tarja Heino. Julkaisijat: THL & Itla.

 

Julia Saarholm on kirjoittanut yhteisartikkeliin Henrik Elonheimon kanssa 2020 ”Sovittelu – vaikuttava tapa lasten ja nuorten kohtaamiseen ja konfliktien käsittelyyn” sivut 159-170

Nuorisorikollisuuden ehkäisy Virossa ja Suomessa

Julia Saarholm yhdessä Saija Samboun ja Laidi Survan kanssa.

Edilexin vierashuoneessa: Vierashuoneessa sovittelijat Julia Saarholm, Heikki Turkka ja Anne Toivonen: Nuorten väkivaltarikokset – ratkaisuksi rikosvastuuiän lasku ja kriminalisoinnit?

bottom of page