top of page

Kouluttajat

Heikki Turkka Edusignaalin hallituksen puheenjohtaja

Heikki Turkka

Heikin työhistoria on pitkä kuin nälkävuosi. Kokemusta Heikillä on vaikeasti rakastettavien lasten ja heidän huoltajien kanssa työskentelystä erityisopetuksesta perus- ja toisella asteella, lastensuojelussa, turvataloilla ja sosiaalisessa nuorisotyössä. Työkenttänä on ollut niin kunnat, järjestöt kuin oma yritys. Heikki on kokenut esihenkilö- ja valmennustehtävissä. Kehittämisen saralla Heikki on meritoitunut useiden hankkeiden luomisessa, joissa syntyneet työmuodot ovat saaneet paikkansa yhteiskunnan rakenteiden väleissä. Heikki on konfliktinratkaisun kehittämisen uranuurtaja, kysytty luennoitsija, kouluttaja ja tiimivalmentaja ympäri Suomea ja Viroa. Heikki on sertifioitu tiimiakatemia® tiimivalmentaja. Yhteistä kaikessa Heikin työssä on ollut laaja-alaiseen yhdessä tehtävään työhön ja dialogiin uskominen sekä intohimo tehdä maailmasta parempi paikka jälkipolville.

Ota yhteyttä:
heikki.turkka@edusignaali.fi
+358 50 325 6774

 

Julia Saarholm Edusignaalin toimitusjohtaja

Julia Saarholm (Edusignaali oy:n toimitusjohtaja)

Julia on rikosten, riitojen ja konfliktien käsittelyn asiantuntija. 
Julia on toiminut kunnalla, järjestöissä, valtiolla sekä yrittäjänä. Työympäristönä on ollut mm. vankilasta asunnottomina vapautuvien asumisyksikkö, rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminta sekä sosiaalisen nuorisotyön erityiskysymyksiä kohtaava järjestö. Julia on tehnyt työtä nuorten pitkittyneiden rikoskierteiden ja vakavan koulukiusaamisen katkaisemisen sekä nuoriin liittyvien konfliktien sovittelun parissa. Lisäksi Julia on toiminut onnettomuustutkijana nuorten huumekuolemien turvallisuustutkinnassa. Julia on kokenut sovittelija, kysytty kouluttaja ja fasilitaattori Suomessa ja Virossa. Julia haluaa syventää jatkuvasti ymmärrystään kompleksisesta maailmasta opiskelemalla ja yhdessä ajattelemalla. Julia on koulutukseltaan rikosseuraamusalan sosionomi, sosionomi YAMK ja HTM (julkisoikeuden koulutusohjelma, rikos- ja prosessioikeus). Lisäksi Julia kouluttautuu parhaillaan työnohjaajaksi (työnohjaus, fasilitointi, coaching ja mindfulness).

Ota yhteyttä:
julia.saarholm@edusignaali.fi
+358 50 5058737

j

Kalle Turkka kouluttaja

Kalle Turkka

Kalle on lastensuojelun ammattilainen. Hän on työskennellyt niin vastaanottotoiminnassa, erityisen huolenpidon osastolla kuin palvelutarpeen arvioinnissa etsivänä sosiaaliohjaajana. Kalle on innovatiivinen ratkaisujen kehittelijä yhdessä verkostojen kanssa. Hän on kiinnostunut systeemisestä ajattelusta ja systeemistä lähestymisestä. Kalle etsii vastauksia ihmisten välisistä suhteista ja uskoo dialogiin ja yhdessä oppimiseen. Kalle on kokenut kouluttaja niin Virossa kuin Suomessa.

Ota yhteyttä:
kalle.turkka@edusignaali.fi
+358 44 071 2077

Ronja Turkka kouluttaja

Ronja Turkka

Ronjalla on laaja-alainen kokemus sosiaali- kasvatus- ja ohjausalan tehtävistä. Hän on työskennellyt syrjäytymisen ehkäisyn kysymysten äärellä oppilaitosympäristössä ja kehittämishankkeissa. Lisäksi Ronja on kartuttanut ymmärrystä monikulttuurisuuden teemoista työskennellessä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa sekä nuorten rikoskierteiden ehkäisyn parissa järjestössä. Ronjan vahvuus on ihmisten kohtaamisessa ja ratkaisujen etsimisessä yhdessä läheis- ja ammattilaisverkostojen kanssa. Ronja on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, työhönvalmentaja ja sosionomi. Ronja on kokenut kouluttaja niin Virossa kuin Suomessa.

Ota yhteyttä:
ronja.turkka@edusignaali.fi
040 5931979

bottom of page