top of page

Kirjat

Tutustu Edusignaali Oy:n omistajien Heikki Turkan ja Julia Saarholmin kirjallisiin teoksiin, jotka tarjoavat näkökulmaa ja ymmärrystä lasten ja nuorten rikoksiin ja konflikteihin.  

Lasten ja nuorten rikokset -

Opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun (Heikki Turkka & Julia Saarholm toim.)

Lasten ja nuorten rikokset

Kun tilaat kirjan alla olevasta linkistä, saat kirjan VIP-alennuksella hintaan 34,30€ (norm. 42,90 €).

Tämä teos tarjoaa ymmärrystä nuorisorikollisuuden monisyiseen ilmiöön ammattilaisten ja tutkimuksen näkökulmasta.

Julkisuudessa nuorisorikollisuutta yleensä kauhistellaan ilman ymmärrystä lisäävien tekijöiden avaamista ja rikollisuuden kitkemiseksi esitetään entistä kovempia rangaistuksia. Tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta tiedetään, että tehokkaimmin nuorten parissa toimivat keinot, jotka pohjautuvat kuuntelemiseen, syyllistämättömyyteen, konfliktinratkaisuun ja ihmisen kohtaamiseen tekojen taustalla.

Teos antaa ymmärrystä, uusia näkökulmia ja käytännönläheisiä välineitä eri toimialojen hyvistä käytännöistä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä, rikollisuuteen puuttumisessa ja rikoskierteiden katkaisemisessa. Kirjasta saa malleja verkostotyön toteuttamiseen ja ihmisten näköisten palveluiden kehittämiseen. Teoksessa merkittävän äänen saavat kokemusasiantuntijat, jotka kertovat muun muassa väkivallan ja päihteiden värittämästä elämästään sekä nuorisojengistä irrottautumisestaan.

Lasten ja nuorten konfliktit -

Opas haastavien ristiriitojen ratkaisuun (Heikki Turkka & Julia Saarholm)

Lasten ja nuorten konfliktit

Kun tilaat kirjan alla olevasta linkistä, niin saat kirjan VIP-alennuksella hintaan 31,00 € (norm. 39,00 €).

Tämä teos auttaa räätälöimään konflikteihin
oikean kokoiset ratkaisut 

Konfliktien takana on monia eri tarinoita ja näkökulmia sekä paljon tunteita. Jokainen hyvin selvitetty konflikti tukee tunnetaitojen kehittymistä, vastuunkantoa ja yhteiskunnassa pärjäämiseen liittyvien taitojen oppimista.

Kirjassa syvennytään dialogiin pääsemiseen sekä luottamuksen rakentamiseen haastavissa ristiriitatilanteissa, jotka koskevat esimerkiksi pitkittynyttä ja vakavaa koulukiusaamista sekä muita nuoriin liittyviä monisyisiä ilmiöitä sekä konflikteja. Kirjassa käsitellään myös nuorten seurusteluväkivallan sekä perheväkivallan parissa tehtävää työskentelyä.

Teos käsittelee kokonaisvaltaisesti niin sensitiivistä kriisityötä ja -johtamista, dialogista työskentelyä eri osallisten kanssa kuin reflektointia ja toimenpiteiden arviointia. Kirja tarjoaa työvälineitä konfliktien ja haastavien ilmiöiden käsittelyyn lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille, kuten koulun henkilökunnalle, sosiaalityöntekijöille, nuorisotyön kentällä toimiville, poliiseille, järjestyksenvalvojille ja sovittelutoimijoille. Kirja antaa myös ymmärrystä esihenkilöille ja johtajille, joiden yksiköissä työskennellään haastavien nuoriin liittyvien konfliktien ja väkivallan parissa.

bottom of page