Räätälöimme sinun ja organisaatiosi tarpeita vastaavat palvelut. Järjestämme ja fasilitoimme tarvittaessa myös organisaatiorajat ylittäviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Meiltä onnistuu inspiroivat ja asiantuntevat lyhyet luennot kuin pidemmät prosessikoulutukset ja -valmennukset, joiden jälkeen yhteisösi pystyy vastaamaan paremmin yhteiskunnan kompleksisiin ja haastaviin ilmiöihin.

Olemme erityisasiantuntijoita niin syrjäytymisen ehkäisyssä kuin korjaavassa työssä. Nuorten rikosoirehdinta, erityispedagogiikka, koulukiusaaminen, ihmisten väliset konfliktit tai laajat haasteelliset ilmiöt – olemme valmiina tarttumaan haasteisiin yhdessä kanssanne. Meiltä voitte tilata myös fasilitointipalvelua, jolla juuri te pääsette ratkaisijoiksi teille ajankohtaisiin, ongelmallisiksi ja haasteellisiksi koettuihin tilanteisiin.

Valmennus / mentorointi / prosessikoulutus

 • Intensiivikoulutus prosessinjohtamiseen kompleksisissa tilanteissa (sis. Cynefin framework)

 • Tiimi- ja yhteisövalmennus

 • Verkostotyön kehittäminen ja yhdessä tehtävän monialaisen työn tehostaminen

 • Kriisi- ja perhetyön koulutus

 • Koulutus kriisiytyneiden tilanteiden analysointi ja ratkaisu

Erityiskoulutukset / luennot

 • Erityispedagogiikka

 • Koulunkäynnin keskeytymisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen

 • Käytösoireilevan nuoren kohtaaminen

 • Dialogisuus ja dialogin esteiden murtaminen haastavissa tilanteissa

 • Monialainen yhteistyö

 • Cynefin Frame Work, ymmärtämisen alkeet

edusignaali_logo_final.png

Ostopalveluna

 • Haastavien ja kompleksisten tilanteiden analysointi ja prosessien johtaminen

 • Sovittelupalvelut

 • Fasilitointipalvelut eri tilaisuuksiin tai ongelmanratkaisuun

Menetelmäkoulutus / luennot

 • Restoratiivinen dialogi ja sovittelu

 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • Koulukiusaaminen ilmiönä

 • Ryhmäyttämisen perusteet

 • Veso- ja kehittämispäivien ohjelma

Esimerkkejä aiemmin toteutetuista koulutuspaketeista:

 • Sovittelukoulutus ja restoratiivinen dialogi kasvatusalan ammattilaisille 3 päivää

 • Prosessinjohtajan prosessikoulutus leirimuotoisena 6 päivää (2+ 2+ 2)

 • Kriisi- ja perhetyön prosessikoulutus 6 päivää (2+2+2)

 • Erityispedagogiikan ja koulunkäynnin haasteisiin liittyvät ratkaisukeskeiset luennot (1-7 h)

 • Rikosoireilevan nuoren kanssa työskentely luennot (1-7h)

 • Pitkittynyt ja vakava koulukiusaaminen ja sen parissa työskentely -luennot (1-7h)

 • Monialaisten tilaisuuksien fasilitoinnit (3h – prosessikoulutukset)

 • Konfliktinratkaisu tilanteiden fasilitointi (1 – 2 päivää, osallistujilla ratkaisua vaativat ilmiöt/ongelmat)