top of page

Räätälöimme sinun ja organisaatiosi tarpeita vastaavat palvelut. Järjestämme ja fasilitoimme tarvittaessa myös organisaatiorajat ylittäviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Meiltä onnistuu inspiroivat ja asiantuntevat lyhyet luennot kuin pidemmät prosessikoulutukset ja -valmennukset. Autamme yhteisöänne vastaamaan paremmin yhteiskunnan kompleksisiin ja haastaviin ilmiöihin.

Olemme asiantuntijoita niin syrjäytymisen ehkäisyssä kuin korjaavassa työssä. Nuorten rikosoirehdinta, erityispedagogiikka, koulukiusaaminen, ihmisten väliset konfliktit tai laajemmat ilmiöt – olemme valmiina tarttumaan haasteisiin yhdessä kanssanne. Meiltä voitte tilata myös fasilitointipalvelua, jolla juuri te pääsette ratkaisijoiksi teille ajankohtaisiin, ongelmallisiksi ja haasteellisiksi koettuihin tilanteisiin.

Palvelumme

Valmennukset

 • Tiimi- ja yhteisövalmennus

 • Verkostotyön kehittäminen 

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

 • Työhönvalmennus

 • Työnohjaus

Koulutukset

 • Systeeminen prosessinjohtaminen kompleksisissa tilanteissa (sis. Cynefin® framework) (Kesto 6-10 päivää)

 • Monialainen yhteistyö

 • Systeeminen ajattelu ja lähestyminen

 • Restoratiivinen dialogi ja sovittelu

 • Koulunkäynnin keskeytymisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen

 • Käytösoireilevan nuoren kohtaaminen

 • Dialogisuus ja dialogin esteiden murtaminen haastavissa tilanteissa

 • Kriisi- ja perhetyön koulutus ( Kesto 6-8 päivä)

Cynefin

Sovittelu ja fasilitointi palvelut

 • Haastavien ja kompleksisten tilanteiden analysointi ja prosessien johtaminen

 • Sovittelupalvelut

 • Fasilitointipalvelut eri tilaisuuksiin tai ongelmanratkaisuun

Luennot

 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • Koulukiusaaminen ja -väkivalta ilmiönä

 • Ryhmäyttämisen perusteet

 • Veso- ja kehittämispäivät

Ole meihin yhteydessä!

Lomakkeen avulla voit kysyä tarjousta tai pyytää lisätietoja. Voimme sopia myös tapaamisen, jossa kerromme itsestämme lisää, kuulemme teidän toiveita ja mietimme yhdessä sopivia ratkaisuja teille. 

Kiitos yhteydenotosta!

Esimerkkejä aiemmin toteutetuista koulutuspaketeista:

 • Sovittelukoulutus ja restoratiivinen dialogi kasvatusalan ammattilaisille 3 päivää

 • Systeemisen prosessinjohtajan prosessikoulutus 6 päivää (2+ 2+ 2, + 1-4 mentorointipäivää) suositus leirimuotoisena)

 • Dialoginen kriisi- ja perhetyön prosessikoulutus 6 päivää (2+2+2)

 • Erityispedagogiikan ja koulunkäynnin haasteisiin liittyvät ratkaisukeskeiset luennot (1-7 h)

 • Rikosoireilevan nuoren ja lähiyhteisön kanssa työskentely luennot (1-7h)

 • Pitkittynyt ja vakava koulukiusaaminen ja sen parissa työskentely -luennot (1-7h)

 • Monialaisten tilaisuuksien fasilitoinnit (3h – prosessikoulutukset)

 • Konfliktinratkaisu tilanteiden fasilitointi (1 – 2 päivää, osallistujilla ratkaisua vaativat ilmiöt/ongelmat)

 • Yksittäiset sovitteluprosessit (sis. valmistelutapaamiset, sovittelu(t) & seurantatapaamiset)

bottom of page