top of page

Räätälöimme sinun ja organisaatiosi tarpeita vastaavat palvelut. Järjestämme ja fasilitoimme tarvittaessa myös organisaatiorajat ylittäviä koulutuksia ja tilaisuuksia. Meiltä onnistuu inspiroivat ja asiantuntevat lyhyet luennot kuin pidemmät prosessikoulutukset ja -valmennukset, joiden jälkeen yhteisösi pystyy vastaamaan paremmin yhteiskunnan kompleksisiin ja haastaviin ilmiöihin.

Olemme erityisasiantuntijoita niin syrjäytymisen ehkäisyssä kuin korjaavassa työssä. Nuorten rikosoirehdinta, erityispedagogiikka, koulukiusaaminen, ihmisten väliset konfliktit tai laajat haasteelliset ilmiöt – olemme valmiina tarttumaan haasteisiin yhdessä kanssanne. Meiltä voitte tilata myös fasilitointipalvelua, jolla juuri te pääsette ratkaisijoiksi teille ajankohtaisiin, ongelmallisiksi ja haasteellisiksi koettuihin tilanteisiin.

Valmennus / mentorointi / prosessikoulutus

 • Systeeminen prosessinjohtaminen kompleksisissa tilanteissa (sis. Cynefin framework)

 • Tiimi- ja yhteisövalmennus

 • Verkostotyön kehittäminen ja yhdessä tehtävän monialaisen työn tehostaminen

 • Kriisi- ja perhetyön koulutus

 • Koulutus kriisiytyneiden tilanteiden analysointi ja ratkaisu

Erityiskoulutukset / luennot

 • Erityispedagogiikka

 • Koulunkäynnin keskeytymisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen

 • Käytösoireilevan nuoren kohtaaminen

 • Dialogisuus ja dialogin esteiden murtaminen haastavissa tilanteissa

 • Monialainen yhteistyö

 • Cynefin Frame Work, alkeet

edusignaali_logo_final.png

Ostopalveluna

 • Haastavien ja kompleksisten tilanteiden analysointi ja prosessien johtaminen

 • Sovittelupalvelut

 • Fasilitointipalvelut eri tilaisuuksiin tai ongelmanratkaisuun

 • Lastensuojelun avohuollon palvelut

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Menetelmäkoulutus / luennot

 • Restoratiivinen dialogi ja sovittelu

 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö

 • Koulukiusaaminen ilmiönä

 • Ryhmäyttämisen perusteet

 • Veso- ja kehittämispäivien ohjelma

Esimerkkejä aiemmin toteutetuista koulutuspaketeista:

 • Sovittelukoulutus ja restoratiivinen dialogi kasvatusalan ammattilaisille 3 päivää

 • Systeemisen prosessinjohtajan prosessikoulutus 6 päivää (2+ 2+ 2, suositus leirimuotoisena)

 • Dialoginen kriisi- ja perhetyön prosessikoulutus 6 päivää (2+2+2)

 • Erityispedagogiikan ja koulunkäynnin haasteisiin liittyvät ratkaisukeskeiset luennot (1-7 h)

 • Rikosoireilevan nuoren ja lähiyhteisön kanssa työskentely luennot (1-7h)

 • Pitkittynyt ja vakava koulukiusaaminen ja sen parissa työskentely -luennot (1-7h)

 • Monialaisten tilaisuuksien fasilitoinnit (3h – prosessikoulutukset)

 • Konfliktinratkaisu tilanteiden fasilitointi (1 – 2 päivää, osallistujilla ratkaisua vaativat ilmiöt/ongelmat)

bottom of page